Lejebetingelser

Lejerens ansvar:
Det lejede udleveres i efterset og rengjort stand og lejer er forpligtet at aflevere det i samme stand ved udlejningsperiodens udløb. Vi tilbyder ikke opvask. Reklamationer accepteres kun før benyttelse. I modsat fald betragtes leveringen som fejlfri. Eventuelt snavset materiel rengøres for lejers regning.
Det lejede inklusiv emballage skal opbevares tørt og forsvarligt. Eventuelle manglende eller ødelagte varer afregnes efterfølgende.

 

Lejeperiode:
Lejet udstyr til anvendelse i weekenden kan som standard afhentes mandag 16.00-17.00 og afleveres mandag mellem kl. 16.00-17.00, dog kan lejeperioden i højsæsonen være kortere, for eksempel i konfirmationstiden og skoleafslutning. Lejeperiodens længde aftales jf. ovenstående ved bestilling.

Forsikring:
Det fulde ansvar for alle skader bæres af lejer som er erstatningspligtig overfor Ry Udlejning. Lejeren er endvidere ansvarlig for at det lejede er forsikret mod tyveri/hærværk i udlejningsperioden.

 

Transport og afhentning:
Lejer skal selv afhente og returnere det lejede udstyr, og bærer selv risikoen. Borde og stole skal fragtes i en i lukket vogn/trailer, mens porcelæn skal placeres forsvarligt i bil. Der kan lejes en trailer til afhentning og levering, desuden kan Ry Udlejning efter aftale levere og afhente mod gebyr i Skanderborg Kommune.

Betaling:
Det lejede skal betales kontant eller med MobilePay ved afhentning eller indbetales på bankkonto (reg nr: 6129 - kontonr: 0015589388) minimum 2 dage før afhentningsdagen.
Manglende eller beskadigede varer afregnes ved afhentning/returnering. Erstatningspris vil svare til dagsprisen.