top of page

Lejebetingelser

Lejerens ansvar:
Det lejede udleveres i efterset og rengjort stand og lejer er forpligtet at aflevere det i samme stand ved udlejningsperiodens udløb. Vi tilbyder ikke opvask. Reklamationer accepteres kun før benyttelse. I modsat fald betragtes leveringen som fejlfri. Eventuelt snavset materiel rengøres for lejers regning.
Det lejede inklusiv emballage skal opbevares tørt og forsvarligt. Eventuelle manglende eller ødelagte varer afregnes efterfølgende. Erstatningspris svarer til dagsprisen

 

Lejeperiode:
Lejet udstyr til anvendelse i weekenden kan som standard afhentes mandag 16.00-17.00 og afleveres mandag mellem kl. 16.00-17.00, dog kan lejeperioden i højsæsonen være kortere, for eksempel i konfirmationstiden og skoleafslutning. Lejeperiodens længde aftales jf. ovenstående ved bestilling.

Forsikring:
Det fulde ansvar for alle skader bæres af lejer som er erstatningspligtig overfor Ry Udlejning. Lejeren er endvidere ansvarlig for at det lejede er forsikret mod tyveri/hærværk i udlejningsperioden.

 

Transport og afhentning:
Lejer skal selv afhente og returnere det lejede udstyr, og bærer selv risikoen. Borde og stole skal fragtes i en i lukket vogn/trailer, mens porcelæn skal placeres forsvarligt i bil. Der kan lejes en trailer til afhentning og levering, desuden kan Ry Udlejning efter aftale levere og afhente mod gebyr i Skanderborg Kommune.

Betaling:
Det lejede skal betales kontant eller med MobilePay ved afhentning eller indbetales på bankkonto (reg nr: 6129 - kontonr: 0015589388) minimum 2 dage før afhentningsdagen.
Manglende eller beskadigede varer afregnes ved afhentning/returnering. Erstatningspris vil svare til dagsprise
n.

Ved ordrer over 1000 kr. forlanges et depositum på 10 % ved bestilling, som fremgår af ordrebekræftelsen. Ved afbestilling senere end 1 md. før lejeperiode konverteres depositum til afbestillingsgebyr. Der kan derfor i dette tilfælde ikke ske tilbagebetaling af depositum.

bottom of page